skip to Main Content
0365 455 330 office@sstgruptransilvania.ro

Drepturile si obligatiile consumatorilor

 1. Drepturile consumatorului de gaze naturale:a) Dreptul de acces la retelele gaze naturale;
  b) Dreptul de a consuma gaze naturale;
  c) Dreptul de a-si alege furnizorul de gaze naturale fara plata vreunei taxe  pentru schimbarea acestuia;
  d) Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale, etc.;
  e) Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
  f) Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
  g) Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de gaze naturale;
  h) Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

  2. Obligatiile consumatorului de gaze naturale

  a) Obligatia de achita contravaloarea gazelor naturale consumate;
  b) Obligatia de a achita penalizari, în cazul nerespectarii contractului de furnizare, sanctiunile ulterioare putând consta în sistarea temporara a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;
  c) Obligatia de a nu vinde gazele naturale achizitionate;
  d) Obligatia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
  e) Obligatia de a obtine toate aprobarile legale prealabil efectuarii oricaror modificari a instalatiei  de utilizare a gazelor naturale;
  f) Obligatia de a informa, de îndata, furnizorul, la constatarea oricarei defectiuni în functionarea  aparatului/sistemului de masurare sau a instalatiei de utilizare a gazelor  naturale;

Back To Top