skip to Main Content
0365 455 330 office@sstgruptransilvania.ro

Auditul energetic al unei clădiri este o analiză efectuată de un auditor energetic autorizat în acest sens. Acestea determină principalele caracteristici energetice ale construcţiei şi propune măsuri de reabilitare şi montare energetică, garatând o investiţie eficientă în raport preţ / calitate foarte bun.

Certificatul energetic atestă eficienţa energetică a clădirii şi o încadrează în clase de performanţă energetică şi de mediu. În aceleaşi timp, îi acordă o notă energetică pe o scală energetică de la A la G şi sistemul de notare de la 1 la 100.

Certificatul energetic oferă informaţii privind consumul real de energie, respectiv valoarea estimată al cheltuielilor lunare de întreţinere şi a costurilor de investiţie necesare pentru a reduce clădirea în parametrii optimi.

Totodată auditul energetic oferă posibilitatea unei determinări mai exacte a valorii clădirii / locuinţei în sensul că preţul celor cu o notă energetică mai mare va creşte întrucât sunt mai uşor de întreţinut, spre deosebire de cele cu eficienţă energetică scăzută.

Certificatul este întocmit de către auditori energetici autorizaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi este valabil 10 ani, conform obligativităţii ce decurge din Legea nr.372 / 2005.

 

Back To Top